Právě je 21 črc 2024 14:51

NEZDOLNY.CZ

Ad omnia paratus

Polní telefon

Uživatelský avatar
 
Příspěvky: 548
Registrován: 28 říj 2015 14:59

Polní telefon

Příspěvek od Josef » 01 pro 2015 19:44

Polní telefon TP25:
Pro veřejnost nejdostupnějším přístrojem z této skupiny telekomunikačních zařízení je bezesporu polní telefon typu TP25, po mnoho let úspěšně používaný v Československé armádě. K uskutečnění spojení je zapotřebí dvou přístrojů a vhodného propojovacího kabelu potřebné délky (dvoulinka, zvonkový drát aj.) Jak telefonní přístroj samotný, tak i velké množství kabelu se dá dnes poměrně snadno a levně pořídit z armádního výprodeje, což by však nemělo budit klamné zdání, že se jedná o nějaké bezcenné nefunkční zařízení (hlavním důvodem je záměna za telefony s digitálním přenosem vybavenými utajovači hovoru). Naopak, pokud jde o poměr jednoduchost-spolehlivost-spotřeba-dosah, vykazuje tento přístroj překvapivě dobré výsledky. Při propojení dvou stanic pomocí dvoužilového kabelu (dvoulinky) umožňuje spojení až na vzdálenost 28 km. A to vše při napájení jediným galvanickým článkem o napětí 1,4 až 1,5 V, při spotřebě pouhých 0,045 wattu! Srovnáte-li to se spotřebou jiných komunikačních prostředků, překonává je polní telefon v úspornosti o několik řádů. Navíc přístroj odebírá energii pouze, když hovoříte, mimo tuto dobu je jeho spotřeba zcela nulová. Není proto divu, že je tento přístroj žádaným artiklem do rozvojových zemí.

Vzhled polního telefonu TP-25:
TP25-vzhled-1.jpg
TP25-vzhled-1.jpg (40.13 KiB) Zobrazeno 12122 krát


Uložení šňůry okolo sluchátka:
TP25-ulozeni-snury.jpg
TP25-ulozeni-snury.jpg (35.46 KiB) Zobrazeno 12122 krát


V běžném tuzemském provozu však bude polní telefon pravděpodobně používán na mnohem kratší vzdálenosti, než limitují jeho technické možnosti. Nejčastěji to bude jen vzdálenost několika desítek či stovek metrů. Přenos hovoru na tak krátkou vzdálenost bude samozřejmě naprosto čistý a nerušený. Díky své spolehlivosti a nenáročnosti může být tento druh komunikace velmi užitečný. Už proto, že na rozdíl od vysílaček, je přenos zprávy důvěrný.

Provozuschopný stav:
Má-li přístroj TP-25 pracovat dobře, je zapotřebí, aby byl osazen originální uhlíkovou mikrofonní vložkou označená písmeny MB. Vložka tohoto typu má záměrně malý vnitřní odpor a spokojí se s nízkým napájecím napětím. (Ohmmetrem naměříte hodnotu kolísající okolo 35...60 ohmů.) Mikrofonní vložka typu AUT z obyčejného telefonu (tj. přístroje napojeného na státní linku) je pro tento účel nevhodná. Přístroj udržujte v čistotě. Skladujte v suchém a s ohledem na gumové součásti v nepříliš teplém místě. Mráz při skladování nevadí.

Napájení:
Dříve se k napájení telefonů používaly průmyslové galvanické články s vzdušnou depolarizací typu AS4 o napětí 1,4V. Dnes těžký, rozměrný a drahý článek spolehlivě nahradí jedna zcela běžná tužková baterie 1,5V typu AA. Lze použít i tzv. střední monočlánek Baby typ R14 či dokonce velký monočlánek typu D označovaný někdy jako LR20, ale je to naprosto zbytečné. Vzhledem k malé spotřebě přístroje (30mA při hovoru) není podstatná velikost článku, ale spíš jeho kvalita a dlouhá skladovatelnost. Proto pokud můžete, zakupte kvalitní alkalický nebo lithiový tužkový článek. Aby bylo možné článek bezpečně a spolehlivě zabudovat do přístroje, vyrobte si držáček, do kterého vložíte tužkovou baterii a vsunete i s držáčkem místo původního velkého článku. Zbytek volného prostoru vyplňte třeba pěnovým polystyrénem. Dráty vyvedené od držáčku napojte na svorky + a - v telefonu. Pokud nehodláte používat někdy v budoucnu telefonní přístavek TP25rd, pak na polaritě článku nezáleží. Nikdy nepoužívejte vyšší napájecí napětí, než 1,5V!! Častý zlozvyk dávat do polního telefonu plochou baterii 4,5V škodí mikrofonní vložce, způsobuje zvýšené vybíjení baterie a provozní hodiny přístroje se tak rychle zkracují. Plochou baterii místo tužkového článku můžete do telefonu použít jedině v případě, když z velké nouze používáte mikrofonní vložku typu AUT.
V nejkomplikovanějších situacích nejspolehlivěji fungují obvykle ty nejprimitivnější technologie.

Uživatelský avatar
 
Příspěvky: 548
Registrován: 28 říj 2015 14:59

Re: Polní telefon

Příspěvek od Josef » 01 pro 2015 19:47

Propojení dvou polních telefonů:
Svorka „a“ prvního přístroje se drátem propojí se svorkou „a“ druhého přístroje. Stejně tak se propojí svorka „b/z“ prvního přístroje se svorkou „b/z“ u druhého přístroje. Pokud dojde k záměně (prohození) vodičů, nic závažného se nestane, přístroje budou fungovat také.

Schéma propojení dvěma vodiči:
TP25-propojeni-dvoudratove.gif
TP25-propojeni-dvoudratove.gif (2.24 KiB) Zobrazeno 12121 krát

TP25-propojeni-kabelem-s-jacky.gif
TP25-propojeni-kabelem-s-jacky.gif (2.13 KiB) Zobrazeno 12121 krát


Schéma propojení jedním vodičem:
TP25-propojeni-jednodratove.gif
TP25-propojeni-jednodratove.gif (3.97 KiB) Zobrazeno 12121 krát

O správném způsobu vedení polní telefonní linky by se dala napsat celá kniha. Nicméně alespoň to nejdůležitější - při instalaci vedení se pokud možno vyhýbejte silovým elektrickým vedením. Nekřižujte je, nevyužívejte sloupy jako opory a nikdy vodič telefonní linky přes silové vedení nepřehazujte! Silniční komunikace a ulice pokud možno také nekřižujte. Raději podvlečte pod mostem nebo kanalizačním propustkem. Je-li to nezbytné, a musíte překonat komunukaci ve výšce, počínejte si tak, aby linka nemohla být vyšším vozidlem stržena a současně nemohla ani samovolně spadnout a způsobit dopravní nehodu. Za místní bouřky přístroje od vedení raději odpojte a linku uzemněte. Zabráníte tak poškození přístrojů statickou elektřinou.

Zkouška funkčnosti telefonní linky:
Připojte oba přístroje k vedení. U jednoho z nich stiskněte bílé tlačítko (poblíž svorky „b/z“) a zatočte kličkou induktoru. Pokud zazvoní zvonek vašeho telefonu, znamená to, že je linka správně připojená, nikde není přerušená a okruh je uzavřený. Současně by měl zvonit i zvonek u protistanice. Pokud váš zvonek nezvoní, je linka někde přerušená. Pokud zvoní váš zvonek a u protistanice nezvoní, znamená to, že na trase linky je zkrat. Po odstranění případných závad linku prozkoušejte přímo telefonickým hovorem mezi oběma stanicemi.

Potlačení místní vazby:
Při provozu dvou polních telefonů TP25 se můžete setkat se zajímavým jevem, který by mohl neznalého člověka nemile překvapit. Váš hlas ve vlastním sluchátku bude po připojení druhého telefonu (protistanice) mnohem slabší, než když zkoušíte hovořit do telefonu nepřipojeného. To by mohlo budit dojem, že se signál někde ztrácí a že vás protistanice neuslyší. Opak je pravdou. Můžete se o tom přesvědčit poslechem druhého telefonu. Zeslabil se pouze zvuk ve Vašem sluchátku, hlasitost hovoru ve sluchátku protistanice je dobrá. Pokud k tomuto netradičnímu efektu dochází, je to správné a žádoucí (zabraňuje se tím pískání sluchátka). Současně to svědčí o tom, že oba spolupracující přístroje mají správnou mikrofonní i sluchátkovou vložku a že i sama linka má správnou impedanci.
V nejkomplikovanějších situacích nejspolehlivěji fungují obvykle ty nejprimitivnější technologie.

Uživatelský avatar
 
Příspěvky: 548
Registrován: 28 říj 2015 14:59

Re: Polní telefon

Příspěvek od Josef » 01 pro 2015 19:52

Vlastní provoz:
Správné telefonování je kapitola sama pro sebe a za ztížených podmínek dorozumívání to platí dvojnásob.

1. Než uchopíte sluchátko, srovnejte si v hlavě, co přesně chcete sdělit.
2. Pak jednou rukou přidržte přístroj a plynule několikrát zatočte kličkou induktoru. Stačí tři až pětkrát. Kličku je vhodné mírně táhnout z přístroje ven (rozhodně ne zatlačovat dovnitř). Je zbytečné točit přehnaně rychle. Zvonek protistanice nebude zvonit o nic hlasitěji, jak byste se domnívali, pouze docílíte přerývaného zvuku.
3. Uchopte sluchátko a vyčkejte, až se volaná protistanice ohlásí.
4. Pak stiskněte podlouhlou klávesu v držadle vašeho sluchátka, jasně a zřetelně sdělte vaši zprávu. Vždy, když mluvíte, musí být klávesa zmáčknutá, jinak vás protistanice neuslyší. Klávesa zapíná proud z baterie do vašeho mikrofonu.
5. Sluchátko držte pokud možno svisle vzhůru, uhlíkový mikrofon ve vodorovné poloze funguje špatně. Během hovoru nesahejte na kličku induktoru a netočte s ní. Při rozhovoru používejte slova jednoznačného významu.
6. Pokud vám protistanice nerozumí, raději sporná slova hláskujte po písmenech (pomocí hláskovací tabulky vytištěné na víku přístroje).
7. Vždy vyžadujte, aby vám protistanice potvrdila, že všemu, co od vás slyšela, taky rozuměla a totéž udělejte na závěr rozhovoru vy. 8. Když rozhovor ukončíte, odložte sluchátko tak, aby nespadlo a také, aby neleželo na klávese a ta nebyla stisknutá např. o šňůru (zbytečně by se tak vybíjela baterie).
8. Pokud uslyšíte zvonek vašeho telefonu, neodpovídejte na to zazvoněním, netočte kličkou. Vyčkejte, až zvonek dozvoní. Pak uchopte sluchátko, stiskněte klávesu a ohlaste se.
9. Nemluvte, když zvonek zvoní, je to zbytečné, protistanice vás nemůže slyšet. Během otáčení kličkou je totiž sluchátko v přístroji odpojeno.
V nejkomplikovanějších situacích nejspolehlivěji fungují obvykle ty nejprimitivnější technologie.

Uživatelský avatar
 
Příspěvky: 548
Registrován: 28 říj 2015 14:59

Re: Polní telefon

Příspěvek od Josef » 01 pro 2015 20:11

Provoz s více polními telefony současně:
Standardně polní telefon umožňuje komunikaci pouze mezi dvěma přístroji stejné konstrukce. Je-li zapotřebí vyřešit spojení na více míst současně, lze to řešit buď zavedením další linky s dalšími dvěma telefony nebo použít polní telefonní ústřednu UT-11 ručně obsluhovanou spojovatelem či spojovatelkou.

Ústředna UT-11:
Polní telefonní ústředna je přenosná skříňka, vážící cca 9,5kg a umožňující propojit až 11 polních telefonních linek. K přenášení je opatřena koženým madlem a zářezy pro okované konce ramenního popruhu. Přední stěna je odnímatelná a kryje prostor návěstních klapek, propojovacích zdířek a kolíků. Horní šikmý kryt je oklopný, pod ním se nacházejí tlačné svorky pro připojení linek k jednotlivým telefonům. Zadní stěna je také odklopná. Pod ní je (při přepravě) uschováno telefonní sluchátko, klička induktoru, propojovací kablík. V levé části je oddělený prostor pro napájecí článek. V zadním prostoru se nachází 30-pólová zásuvka umožňující připojení telefonů vícežilovým kabelem, čehož se využívá při stacionárním použití (místo tlačných svorek). Vlevo od 30-pólové zásuvky se nachází 4-pólová zásuvka pro připojení další ústředny (pak lze propojit celkem 22 linek) a 2-pólová zásuvka pro příposlechové sluchátko. Na zavřeném zadním víku jsou otočným víčkem kryté zdířky. Do zdířky "T" je možné připojit kompletní další polní telefon TP25, který odpojí a zcela nahradí telefon vestavěný v ústředně (např. při jeho poruše). Do zdířky "P" lze připojit buď náhlavní sluchátka nebo telefonní přístroj, který bude paralelní linkou s přístrojem spojovatele.

Vzhled telefonní ústředny UT-11:
UT11-vzhled-zepredu.jpg


Obsluha ústředny:
Příklad spojení - volá účastník připojený k lince č.1. U čísla 1 spadne bílá návěstní klapka do okénka (rozezní se zvonek). Spojovatel stiskne černý knoflík nad bílým okénkem: "Haló, tady ústředna," (bílá klapka se skryje). Volající vysloví svůj požadavek: "Spojte mě na trojku." Spojovatel vytáhne kolík č.1 ze slepého otvoru č.1 a zasune ho do mosazné zdířky č.3, po zasunutí zatočí spojovatel kličkou induktoru - tím zazvoní telefon č.3 (volaný zvedne sluchátko) i telefon č.1 (volající pochopí, že je spojen). Pokud nechá spojovatel stisklé tlačítko nad okénkem č.1, může připoslouchávat nebo příposlech zruší červeným tlačítkem. Bude-li nyní volat další účastník, spadne nová bílá klapka. Spojovatel nechá původní hovor 1..3 probíhat a výše popsaným způsobem spojí nový hovor. Později, až bude mít čas, se stiskem černého tlačítka nad spojenou linkou 1 přesvědčí, zda hovor 1..3 ještě trvá nebo zda byl už ukončen: "Ještě stále hovoříte?" Pokud nikdo neodpoví a hovor skončil, vytáhne kolík č.1 z mosazné zdířky č.3 a vrátí ho do odkládací slepé díry č.1.

Kompatibilita:
Polní telefony pracují na platformě označované MB, což znamená „místní baterie“. Každý přístroj má uvnitř svůj vlastní napájecí článek. Tím se zcela odlišují od telefonů celostátní telefonní sítě, dnes označované pojmem „pevná linka“, které pracují na platformě AUT a jsou napájeny centrálně z telefonní ústředny. Není přípustné připojit polní telefon TP25 na pevnou státní linku!

Polní telefon TP-25 i ústředna UT-11 spolupracuje se všemi přístroji založenými na platformě MB a lince o impedanci 600 ohmů, tedy např. s drážním telefonním objektem TO68, či se stolním typem telefonu Tesla 3FP12022 nebo i ruskými polními telefony TA-57 a podobně.
V nejkomplikovanějších situacích nejspolehlivěji fungují obvykle ty nejprimitivnější technologie.

 
Příspěvky: 21
Registrován: 22 dub 2020 19:36

Re: Polní telefon

Příspěvek od Wolf » 18 čer 2024 14:29

Hodím sem do prostoru dotaz, třeba bude někdo vědět.

Mám doma na pár desítek metrů propojené telefony TP25 a TA-57. A všiml jsem si, že ve sluchátku TA-57 slabě, ale srozumitelně slyším manipulaci se sluchátkem TP25 (ťukání sluchátka o poličku při jehe uchopování do ruky) a dokonce i hovor z té strany, přestože obsluha TP25 nestiskne PTT tlačítko.
A když na TA-57 stisknu tlačítko předzesilovače, tak výše uvedené slyším i poměrně hlasitě.
(Při normálním provozu s mačkaním PTT pak samozřejmě protistranu slyším normálně hlasitě a s předzesilovačem hodně hlasitě :) )

Je to běžné a očekávatelné? Nebo se jedná o nějakou závadu, třeba svod v PTT tlačítku, a jeden z telefonů mi pomalu samovolně vybíjí baterii?

 
Příspěvky: 21
Registrován: 22 dub 2020 19:36

Re: Polní telefon

Příspěvek od Wolf » 21 čer 2024 08:44

Odpovídám si sám:
Sluchátko v TP25 i v TA-57 také trochu funguje jako mikrofon.


Zpět na Komunikace na dálku

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník